Hoppa till innehållet

SOU 1936 51 Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen/Preventivmedel och medel, som användas för avbrytande av havandeskap

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Handeln med preventivmedel
Yttrande angående revision av 18 kap 13 § strafflagen mm avgivet av befolkningskommissionen
av Befolkningskommissionen

Preventivmedel och medel, som användas för avbrytande av havandeskap[ 53 ]
Bilaga 3.

Preventivmedel och medel, som användas för avbrytande av havandeskap.

Kommentar till förslaget till lydelse av bilaga III till apoteksvarustadgan.


Gummiskydd för män (kondom).

Kondomen är ett fordral av tunt gummi, avsedd att dragas över den erigerande penis.


Gummiskydd för kvinnor (vaginalpessar; cervikalpessar).

Pessaret är en mer eller mindre välvd skål av gummi. Skålens kant hålles utspänd av en stålfjäder. Vaginalpessaret är avsett att avstänga slidans övre del, cervikalpessaret är avsett att fastsättas å livmoderhalsen.


Mjölksyresalva.

Salvan har följande sammansättning:

Mjölksyra 1 %.
Pulvriserad borsyra 10 %.
Glycerinsalva (Ung. glycerini) till 100 %.


Cervikalpessar av metall eller celluloid.

Pessaret är en hätta av metall (silver, aluminium) eller av celluloid. Det är avsett att fastsättas å livmoderhalsen.


Livmoderpropp.

Livmoderproppen är ett kragknappliknande föremål, vars smala parti är avsett att införas i livmoderhalsen och vars platta är avsedd att helt sluta till livmodermunnen.


Inlägg i livmodern (Gräfenbergs ring m. fl.).

1. Det s. k. intrauterina pessaret består av en ihålig smal stång, som i ena ändan vidgar sig till en platta, i andra ändan övergår i två divergerande armar. Stången är avsedd att läggas in i livmoderhalsen så att plattan täcker mynningen mot slidan. Pessaret kvarligger i livmodern därigenom att armarna fjädra isär mot livmoderns väggar.


2. Gräfenbergs ring är en tunn silverspiral av växlande storlek, vilken är avsedd att inläggas i livmodern med hjälp av ett särskilt instrument.


Livmoderspruta.

Livmodersprutan består av en päronformad gummiballong, till vilken vanligen hör en mer än decimeterlång, något böjd metallspets med några mm. lopp (livmoderspetsen). Spetsen är avsedd att införas i livmodermunnen. Till livmodersprutan hör även ett kortare och grövre munstycke, avsett att användas vid sköljning av slidan.


[ 54 ]Sond av gummi eller metall över 20 cm.

Sonder äro homogena stänger av mjukt gummi eller av metall, vanligen av ungefär en blyertspennas tjocklek och med rundad spets i ena ändan.


Halvfast kateter.

Katetrar äro halvfasta rör av olika grovlek, något böjda i den ena avsmalnande ändan.


Aborttång.

Aborttänger äro ett par decimeter långa smala metallstänger av olika slag. Aborttängerna äro avsedda att införas i livmodern och lösrycka ägget.