Sandhamns inlopps-port (Sehlstedt 1861)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Loppan
Samlade Sånger och Visor, Gammalt och Nytt. del 1
av Elias Sehlstedt

Sandhamns inlopps-port
Till Aftonstjernan  →


[ 224 ]

Sandhamns inlopps-port.

Parodi.


Novembersolen
Hänger sin urblekta kofta
Sorgligt ned öfver höfterna;
Söker i molnen gömslen,
För att lefva efter behag,
Osedd af alla,
På mormonernas vis.

Luften darrar af frossa
Öfver böljornas branter.
Intet träd skäms för sin nakenhet,
Ty trän här äro sällsynta.
Och hvarthän ögat skefvar
Åt ömse sidor,
Möter det öde sandsluttningar,
Hvita af höstnätternas frost.

Trångt är passet vid Sandhamn
Mellan Östersjöns klippor.
En fyrbåk står der
Med foten på hafsbotten;
Följer med vaksamt öga
Vindarna och vågorna,
Här de rasa, tjuta efter rof;
Står, lik en Christi apostel,

[ 225 ]

Midt i hedendomens mörker,
Kringvärfd af stormen,
Öfverhöljd af dimmor;
Men står dock orubblig,
Lyser och varnar.

Detta är Sandhamns inlopps-port,
Porten till Stockholm.
Detta är porten,
Genom hvilken stadens skönheter
På sina krinoliner,
Leja sitt krimskrams,
Gurmanderna sin gåslefver och sina viner,
Kaffesystrarna sin lifs-elexir.
Detta ar porten, genom hvilken
Lyxen tränger in i landets hjerta,
För att suga dess lifskraft
Och sluka guldet
I Bankens hvalf.

Detta är det dystra,
Mat- och glädjefattiga Sandhamn,
Af dof Liffländsk grundton.
Detta de torskätande folkens,
De eviga sydvesternas land;
Det öckenödsliga,
Det i evigt träde liggande
Sandhedarnes hem,
Flundrornas och måsarnas,
Getternas,
De korsande vindarnas;

[ 226 ]

Det kroniskt arma,
Insaltade och tysta,
Det i denna stund vinterlurfviga,
Frusna, ramsugande Sandhamn.