Sida:Östgötars minne.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1614-1626
1706.

utgaf 1725 sina bröllopps- och grifterim i en samling under namn af »Myrten och cypresser»; är ock författare af några sonnetter, alltsammans dock utan beståndande värde.

1614. Bengt Ekstedt. F. i Eksjö 1685 262; fad. rådman o. postmästare. Auskult. i Göta hofr. 1712; v. hhöfd. trol. i Skåne; häradshöfding i Västerg. D. 1727.


1705.

1615. Erik Duræus. F. i Linköping 1684 39; fad. prost [798]. Prv. 1717. Kollega i Linköping 08; tillika subkantor 09, kantor o. organist 11. D. 1720 36.

»Mycket sjuklig, dock tålig.»

1616. Erik Bleij [Pleij]. F. i Norrköping 1691 14; fad. Otto, handlande o. källarmästare. Kornett vid Östg. kav.-reg.; löjtnant. Bosatt på Billa vid Växjö. D. 1719, begr. i Norrköping 133.

1617. Jonas Lithelius. F. i Vadstena 1682 1412; fad. kyrkoherde i Hagebyhöga. Prv. 1710. Komminister i Strå 10. D. 1747 15.

1618. Daniel Corvin [Corvinus]. F. 1687; fad. kyrkoherde i Virserum. Fil. doktor i Greifswald 1709; prv. 10. Rektor i Eksjö 15, i Vadstena 22; kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 26. D. 1731 810.

Tre af hans söner, alla militärer, blefvo adl. Nordenanckar.

1619. Per Lodin. F. i Norra Vi; fad. Lars, kronolänsman. Kanslist vid sjötullen i Sthlm; tullnär där. D. strax efter sitt giftermål.

1620. Johan Lundelius. Fad. kyrkoherde i Gamleby. Mönsterskrifvare.

1621. Olof Vennerstedt. F. i Konungsund 1685 138; fad. kyrkoherde [921]. Stud. i Lund 1711; prv. 33. Akad.-adj. i Lund 16; e. o. professor 20; rektor i Malmö 23; kyrkoherde i Söfde o. Blentarp, Lunds stift, 33. D. 1741 218.

V. var god »vän med biskop Rydelius samt åtnjöt dennes förtroende och har alltså utan tvifvel varit en gudfruktig man och präst i sann mening.» Cav. — Hade att utstå många besvärligheter och var under sin studietid så fattig, att han i åratal fick äta fritt hos nämnde Rydelius. — »Stor latinus och en lärd man.» Nic.

1622. Jonas Lagerman. Fad. Per, arrendator i östra Eneby. Löjtnant vid Lifreg. D., »omkommen», i Polen 1709.

1623. Johan Adelsvärd [adl. 1719; förut Hultman]. F. i Norrköping 1690 811; fad. Lars, handelsman. Förare o. sergeant vid gen.-majoren Sinclairs inf.-reg. 1708; fältväbel 09; fänrik 10; löjtn. vid Östg. kav.-reg. 11; kapt.-löjtn. vid Adelsf.-reg. 15; ryttmästare vid Östg. kav.-reg. 18; afsk. 21. D. på Forsmarks bruk, Sthlms län, 1729 267.

Deltog med sitt regemente i slaget vid Helsingborg 1710 samt bivistade fälttåget i Norge 1718. — Stamfader för ännu fortlefvande frih. ätten Adelsvärd.

1624. Georg Vallenius. Fad. Per, bokhållare å Stafsjö, Söderm. län. Korpral; kvartermästare; kornett. D. i slaget vid Pultava 1709.

1625. Natanaël Rydstedt [Rydelius]. F. i Motala 1692 288; fad. kyrkoherde [791]. Korpral vid Östg. kav.-reg.; kornett 1712; älste kornett 17; afsk. 19. D. 1737.


1706.

1626. Lars Johan Hæssling. F. i Sthlm 16.; fad. Birger, kamrer. Stud. i Greifswald 1706. E. o. kammarskrifvare i Kammarkolleg.; kammarskrifvare 12; tf. upphandlingskommissarie 27; landskamrer i Söderm. län 31. D. 1734.


— 122 —