Sida:Östgötars minne.djvu/175

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1765-1775
1713.


1765. Johan Grevillius. F. i Skärkind 1690 84; fad. komminister. Prv. 1717. Kommin. i Nykil 17; kyrkoherde i Västerlösa 38. D. 1754 310.

Från honom härstammar yngre grenen af ännu fortlefvande ätten Grevillius med ätterna Grevilli och Grevell.

1766. Anders Schörling. F. i Linköping 1690 1712; fad. komminister [1329]. Fil. doktor 1722; prv. 29; teol. doktor i Greifswald 56. Musikdirektör »dir. mus. et Cantus» i Linköping 22; tillika bibliotekarie o. gymn.-adj. 23: rektor 28; lektor 32; kyrkoherde i Horn o. Hycklinge 34; kontr.-prost 35. Riksdagsman 55. D. 1769 251.

S. var »en god ordningsman, af muntert sinne, kvick och egare af god talegåfva samt en ej olycklig poët, som flera dess tryckte verser intyga.» Br.

1767. Anders Ståhle. F. 1693 6; fad. kyrkoherde i Skällvik [838]. Fil. kand.; prv. 1719. Kyrkoherde i Odensvi 29; prost 39; kontr.-prost 45. D. 1750 33.

S., som 1720 var husprädikant i en greflig familj och under sex veckor tjänstgjorde som hofprädikant hos pfalzgrefvinnan Katarina på Gripsholm, hade samma år fått Hennes kungl. maj:ts rekommendation till pastorat, men erhöll i stället af konsistorium en skrapa för sin dristighet. Var designerad till komminister i Jonsbärg med vilkor af konservation, men yttrade sedan, att han var förlofvad med en annan, och återlemnade fullmakten.

1713.

1768. Lars Lithmang. F. i Horn 1694 64; fad. prost [894]. D. som stud. i Askeryd el. Hult 1719.

1769. Johan Vettersten. F. i Norrköping 1691 268; fad. Per, prov.-tullinspektor. Prv. 1728. Kollega i Norrköping 22; kyrkoherde i Östra Eneby 29. D. 1759 31.

1770. Jonas Follin. F. i Vadstena 1698 114; fad. Anders, slottsfogde. Auskult. i Göta hofr. 1719; stadsnotarie i Karlstad; borgmästare i Skeninge 31. Riksdagsman 38, 41. D. i Sthlm 1741 136.

F. »var en välgrundat arbetsam och stadig man, som gjorde staden både heder och nytta, men därjämte af en svagare hälsa,» hvadan han ock under riksdagen nämnda år insjuknade i Stockholm och dog samt blef där begrafven. F.

1771. Anders Follin. F. i Skeninge; fad. Anders, slottsfogde i Vadstena. Prv. 1728. Rektor i Skeninge 22; kyrkoherde i Åsbo 34. D. 1741 286.

»Han var en lärd och behaglig man, särdeles uti matematiken, men icke dess mindre en berömlig prädikant.» F.

1772. Sven Tilén [Tellenius, Tilenius]. F. i Linköping 1689; fad. borgare. D. i Linköping.

Ämnade bli präst, men befanns klen i examen och »mer tjenlig till klockare.» Begärde kollegat eller adjunktur 1724. Lefde med hustru och barn i armod. »Ebrietati deditus.» Nic.: Bj.

1773. Anders Lundelius. F. i Styrestad 1691 1311; fad. Bengt, bonde. D. som stud. i Gryt 1716 3, begr. i Styrestad 44.

Var vid sitt frånfälle informator i Gryt hos kyrkoherden Litzenius.

1774. Olof Vikmark. F. i Täby 1691 138; fad. Bengt, bonde o. gästgifvare. Prv. 1721. Huspräd. på Stjärnorp 21; reg.-präst vid Östg. kav.-reg. 25. D. i Tåby 1737 232.

1775. Carl Gustaf Pollett. F. i Jursdala 1693, döpt 97; fad. kapten (fr. Flandern). Brottm.-notarie vid Sthlms södra kämnärsrätt 1726; civilnotarie

29. D. 1731 298.

— 133 —