Sida:Östgötars minne.djvu/445

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4854—4863
1821.

handlande. Fil. kand. 30; fil. doktor 30; prv. 31. E. o. amanuens vid Upps. univ:s bibliotek 31. D. i Uppsala 1832 214.

Vid begrafningen hedrades hans minne genom värser af sörjande landsmän. Se »Linköpingsbladet» n:r 39 för år 1832.

4854. Per Gustaf Söderbergh. F. i Linköping 1802 2711; fad. Per, hofr.-kommissarie. Stud. i Lund 24; kameralex. Landskanslist i Österg. län 36; afsk. 51; tf. direktör vid Österg. läns cellfäng. i Linköping 50—52; åter landskanslist 63; afsk. 68; tit. notarie. Bränvinskontrollör flere år. D. i Skeninge 1877 241.

4855. Carl Magnus Nicolai. F. i Herrestad 1802 182; fad. Anders, kronolänsman. Fil. kand. 29; fil. doktor 30; prv. 42. Kollega i Vadstena 35. D. där 1844 612.

4856. Carl Edvard Öhrvall. F. i Säfvare, Skarab. län, 1802 283; fad. Anders, löjtnant i Å. Prv. 25. Kommin. i Häradshammar o. Jonsbärg 49; kyrkoherde i Östra Stenby 58; kontr.-prost 63—72. D. 1880 303.

Om Ö. säges, att »en noggrannare, i sina plikters vårdande och i sitt officiela handlande ordentligare och grundligare ämbetsman lärer sent kunna uppletas.» Mången tyckte till och med, att han var väl mycket formalistisk och nogräknad i mera underordnade ting, och att han särskildt för sin person fordrade en reverens, som gick nog långt. I sitt väsen hade han dock något blygt och försagdt; var begåfvad med ett ovanligt klart och godt hufvud och förband med sin praktiska förmåga icke ringa litterär-ästetisk anläggning. Sthr.

4857. Johan Viström. F. i Härbärga 1798 249; fad. Peter, bonde. Prv. 1824. Lärare vid Ljungstedtska friskolan i Linköping 36; tillika föreståndare för Linköpings folksk.-semin. 43; kyrkoherde i Lommaryd o. Bälarvd 61. D. 1883 86.

Sitt mångåriga lärarekall skötte han med outtröttligt nit. »Var en gammaldags, hjärtefrom herde, som grånat i stilla och troget arbete bland sin hjord.» Sthr.

4858. Andreas Vastensson. F. i Styrestad 1802 78; fad. Vaste Olof Hansson, hemmansegare. Prv. 30. Kyrkoherde i Västervik o. Törnsfall 43; prost 57. D. 1864 1712.

»Som prädikant var V. på sin tid en af de utmärktaste i stiftet. I mannakraftens år var hans stämma stark, men tillika mild och hänförande. Hans språk var ofta smyckadt med vackra, träffande bilder, och orden förfelade ej att träffa hjärtan i deras innersta djup.»

4859. Maurits Bogislaus Malmerfelt. F. i Uppsala 1807 186; fad. stallmästare. Kansliex. 27. Fänrik vid Uppl. reg. 23; löjtn. 33; kapten 45; major i armén 50; tf. kommendant i Grisslehamn, Sthlms län, 58. Postmästare där 58. D. 1883 95.

1821.

4860. Lennart Ulrik Lindorm Ribbing, frih. F. i Årdala, Söderm. län, 1809 33; fad. kammarherre. D., drunkn., som stud. vid Stäringe, Söderm. län, 1826 57.

4861. Per Gustaf Asplund. F. i Norrköping 1802 208; fad. sjöman. E. o. kontorsskrifvare vid postverket 35; postmästare i Trelleborg 44, i Sölvesborg 46. D. 1871 1212.

4862. Knut Arvid Posse, grefve. F. i Arnö, Upps. län, 1804 122; fad. kapten. Kadett på Karlbärg 21; resande till Ostindien 26; privatman, bosatt i Sigtuna 39-49. D. i Teda, Upps. län, 1851 2111.

4863. Fredrik Gustaf Posse, grefve. F. i Arnö, Upps. län, 1805 308; fad. kapten. Kadett på Karlbärg 21—29. Privatman, lam af slag. D. på Nybyholm, Upps. län, 1859 285.

— 403 —