Sida:Östgötars minne.djvu/592

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


5990—5997

1856

faderns konserter såsom solist på fiol; åtnjöt ock en tid med framgång undervisning af Randel. Lungsot ändade hans äfven i öfrigt löftesrika bana.

5990. Gustaf Haglund. F. i Västervik 1838 Vio. Med.-fil. ex. 59; fil. kand. 64; fil. doktor 69. Lärov.-adjunkt i Jönköping 65; lektor i Växjö 70. Inspektor för Växjö folksk.-semin. 83—89: Läroboksförfattare. Kommunalman. D. i Växjö 1900 4/« H. var en mycket nitisk och för sitt ämne intresserad lärare, som dref upp matematiska studiet vid det läroverk han tillhörde, dock kanske mången gång ställande alltför stora fordringar på sina lärjungar. Som läroboksförfattare intog han ett synnerligen framstående rum, och hans Algebra har sålunda i många år användts vid de flesta läroverk. H:s personlighet skattades mycket högt, ty han var i ovanlig grad fri från svek, flärd och högmod. Sjålf flitig och samvetsgrann, värderade han alltid dessa egenskaper hos andra. Genom träget arbete och sparsamhet förvärfvade han sig en god ekonomisk ställning, och för hjälpsökande hade han en gifmild hand.

Gift 82 m. Elise Kristina Schultz, f. 62. — Barn: Arne, f. 84, Signe, f. 86; Tyra. f. 88; Inez, f. 89; Elsa, f. 93.

5991. Gustaf Axel Calander. F. i Ringarum 1837 15io; frldr Lars Gustaf C., possessionat, o. Maria Kristina Leijon. Kameralex. 58. Kassaskrifvare i Riksbanken 67; kassör 74; kamrer o. föreståndare för kontoret å Norrmalm 79; förste revisor 88; kommissarie 96. Egare af Kyrketorp i Rystad 80.

Gift 72 m. Hulda Kristina Larsson, f. 51. — Barn: Gerda Axelina, f. 73, postsparbanksbitr.; Anna Kristina, f. 75; Ester Albertina, f. 79.

59 9 2. Zakarias Fredrik Aschan. F. i Eksjö 1835 18e; frldr Leo Felix A., rådman o. fabrikör, o. Margareta Fredrika Holmström. Elev vid Alnarps landtbr.-institut 62—64. Furir vid Smål. gren.-bat. 55; fanjunkare vid Marinreg.; underlöjtn. där 57, vid Kronob. reg. 58; löjtn. 61; kapten 76, i reserven 88; major i armén 88. Bosatt i Växjö. D., själ fm., i Tranås köping 1899 Vs. - Ogift.

A. tjänstgjorde i danska armén under fälttåget i Slesvig 1864 och sårades vid Dybböl.

59 93. Conrad Daniel Sjödin. F. i Fornåsa 1837 ss; frldr Per Daniel S.. prost, o. Maria Katarina Malmberg. Stud.-ex. 55; teor.-teol. ex. 68; prv. 69. V. lårov.-adj. i Linköping o. Norrköping 60 - 66; lärov.-adjunkt i Norrköping 66, i Linköping 70; tillika reg.-pastor vid Första lifgr.-reg. 78, i reserven 90:

kyrkoherde i Sjörup o. Katslösa, Lunds stift, 88. D. 1892 ibio.

S. egde goda prädikogåfvor samt var i ämbetet särdeles punktlig. Genom sitt stilla, anspråkslösa och humana väsen förvärfvade han allmän aktning och tillgifvenhet.

Gift 75 m. Vilhelmina Kinnander, f. 46.

5 9 94. Jon Teodor Julin. F. i Östra Husby 1832 1012; frldr Sven J.. byggmästare, o. Maria Kristina Persdotter. Teor. o. prakt. teol. ex. 57; prv. 58. Kommin. i Ekeby 60; kyrkoherde i östra Tollstad o. Sya 77, i Ekeby, Rinna o. Blåvik 82; tjg. e. o. hofprädikant 87—98; kontr.-prost 1902.

Gift 62 m. Hanna Margareta Augusta Lindbom, f. 38. — Barn: Jon Samuel f. 63, ingeniör; Anna Elisabet f. 65; Ingeborg, f. 68; Nils Mårten, f. 71, e. o. landskanslist [7179]; Karin Maria. f. 76, d. 76; Olof Magnus, f. 78, apot.-elev.

59 95. Anders Gustaf Benzon. F. i Västerlösa 1831 frldr Per Benetzon, organist, o. Anna Andersdotter. Stud. i Lund 54. D. som stud. å Västerlösa orgnnistboställe 1864 12a. — Ogift.

5996. Carl Emil Lennander. F. i östra Vingåker, Söderm. län, 1838 l5/«: frldr Carl Vilhelm L., bruksförvaltare i Yxnerum, o. Emilie Aurora Bladin. Stud. endast 56, ht. Underofficer. D. på 1850-talet. — Ogift.

5997. Fredrik Vilhelm Vallerstedt. F. i St Per 1835 197: frldr Gustaf V., kronomagasinsförvaltare, o. Anna Sofia Pettersson. Stud.-ex. 55; kameral-