Sida:Östgötars minne.djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
216-228
1626-1628.


216. Magnus Laurentii Cirrhæus. F. i Hof 1605. stud. 26; prv. 35; fil. doktor ult. 39. Fältprost 40; kyrkoherde i Västra Eneby o. Kisa 45; prost 49. Riksdagsman 49. D. 1674 2810.

C. var en kraftfull och ordningsam man, och med honom började en ny tid för församlingarna. I protokollet vid hans första sockenstämma med V. Eneby läses bl. a.; de, som göra oljud i kyrkan eller löpa ut innan slutringningen, stimma i klockarstugan, »dricka tobak», stå ute på kyrkogården, sedan ringdt är, och föra glam, böte ett stop vin; den, som besofver sin fästmö, böte en riksdaler; »efter säkerhet i Guds ords hörande så svårliga vill taga öfverhand i kyrkosömn, frågades, om det är nödigt att kyrkoväckare tillsättas. Församlingen svarade: vi skola väcka hvarandra.»

217. Andreas Petri Normolander. Prv. 1618; stud. 26; kommin. i Norrköping 28; kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 39. D. 1657 27.

N. är stamfader för ännu lefvande ätten Celsing.

218. Johannes Johannis. Stud. 1626.

Denne torde vara Johannes Johannis Sæbyensis, som prästvigdes 1623, ehuru student först några år senare, ett allt emellanåt under 1600-talet iakttaget förhållande.

219. Laurentius Petri. Stud. 1627. Möjl. komminister i Horn o. Hycklinge 34.

En annan Laurentius Petri, eller kanske densamme som n:r 219, var komminister eller prädikant i Rök och Heda 1630.

220. Benedictus Andreæ Bruzæus. F. i Hagebyhöga 1606; fad. A. Helsingius, kyrkoherde. Stud. 27; fil. doktor utrikes; prv. 42. Rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 42; kyrkoherde i Risinge 48; prost 48. D. 1693 134.

221. Ericus Andreæ Ammemontanus. F. vid Omberg 1601. Stud. 27; prv. 43. Komminister i Rogslösa o. Väfversunda 43, i Mogata o. Borrum 52, i Västra Husby 66; afsatt 78. D. 1680, begr. 1212.

222. Matthias Andreæ [Norcopensis]. F. i Norrköping. Stud. 1627. Kyrkoherde i Östra Eneby 36, i Ljung o. Flistad 48. D. 1653 34.

Enebyboarna angåfvo honom 1638 för åtskilliga förseelser, såsom fylleri, kortspel, slagsmål m. m., och blef han därför suspenderad. Anklagades som sin hustrus baneman, men frikändes af rätten 1647. Vidare om honom se Håhl.

223. Matthias Bartholdi. F. antagl. i Västra Ny. Stud. 1627.

224. Elias Nicolai. Stud. 1627.

225. Johan Lejonram [adl. 1647; förut Thordsson]. Stud. 1627. Kansliskrifvare i Hofkansliet 28; fänrik vid öfversten Hadtovas reg. 35; löjtn. 37; kapten 41; major vid Kalmar reg. till fot 46; öfverstelöjtnant 55. »Till Locknevi». Dödad på Fyen 1658.

»I sjöträffningen år 1644 emot de danske i Bält äntrade han danska amiralskeppet Oldenburg och eröfrade detsamma med dess amiral.» A.

226. Petrus Johannis. F. trol. i Linköping. Stud. 1628; prv. 28. Kommin. i Vreta kloster 42; kyrkoherde i Skeppsås o. Älfvestad 56. D. 1674 6.

En annan Petrus Johannis, som lefde vid samma tid, blef komminister i Örbärga och Nässja 1629 och begärdes af förs. till kyrkoherde 41, men blef ej.

227. Daniel Danielis Dalinus. F. i Linköping 1609 97; fad. D. Normelander, domprost. Stud. 28; prv. 42. Rektor, trol. vik., i Söderköping; lektor i Linköping 37; tillika kyrkoh. i Slaka 43; kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona o. Bjälbo 44; prost 44. D. 1672 1712.

På hans epitafium läses bl. a.: »Vir in Deum plus, in religione constans, in communi vita hospitalis, probus atque correctus.»

228. Olavus Laurentii. Stud. 1628.

— 18 —