Sida:Östgötars minne.djvu/664

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6520—6526
1872.

barnbördshuset i Sthlm 90, vid Sabbatsbärgs sjukhus där 91; föreståndare för gymnast. institut i Kimberley, Afrika, 92; praktis. läkare där 92, i Johannesburg, Transvaal, 93. D. där 1897 112.

L. var en mycket duglig, ifrigt verksam och för sitt kall varmt intresserad man. Med förkärlek omfattade han den svenska gymnastiken och åt dess sak egnade han sina bästa krafter. Hade i Johannesburg en synnerligen vidtomfattande praktik samt var onekligen en af stadens mest framstående läkare; därtill ock alla nödlidandes och sjukas verklige vän och välgörare. Särskildt var han i det främmande landet svenskarnes trogna stöd och förtröttades aldrig att hjälpa, äfven om han mången gång fick endast otack till lön. För landsmännen stodo hans hjärta, hand och börs städse öppna, och hans hem var en medelpunkt, dit alla samlades och voro välkomna.

Gift 92—95 m. Mandis Vestin.

6520. Jakob Filip Larson. F. i S:t Lars 1854 19; frldr Olaus Henrik L., handlande, o. Anna Hedda Svensdotter. Utex. fr. handelsinstitut 75. E o. kontorsskrifvare i Riksbanken 74; kassaskrifvare 78; bokhållare 88; kassör 92; tf. kamrer fr. 1900.

Gift 91 m. Selma Charlotta Ottilia Liljeskog, f. Redelius 65. — Barn: Greta, f. 92, d. 94.

6521. Sven August Lorin. F. i Ulrika 1851 141; frldr Sven L., underjägare, o. Hedvig Gustava Bodin. Fil. stud. till 80. Bitr. vid utarb. af Linnströms boklexikon i Sthlm 83; tidningsman; medarb. i »Stockholms dagblad» fr. 85.

6522. Johan Ivar Blomberg. F. i Linköping 1851 197; frldr Hans Johan B., handlande, o. Karolina Charlotta Åhmansson. Mog.-ex. 71; teor. teol. ex. 76; prakt. teol. ex. 77; prv. 78. Kommin. i Rappestad o. Sjögestad 83; kyrkoherde i Å 94.

Gift 84 m. Maria Källman, f. 55. — Barn: Johan Erik, f. 85; Ivar Nils Gustaf, f. 86; Gunnar Karl Olof, f. 88; Karin Ingeborg Maria, f. 92; Sigrid Margareta, f. 93; Ingrid Hedvig, f. 97.

6523. Daniel Teodor Johannes Petrelli. F. i Linköping 1853 24; frldr Carl Magnus Joakim P., prost [5104], o. Ebba Elisabet Sofia Ekenstam. Elev vid Karlbärgs krigsskola 74; utex. 75. Underlöjtn. vid Första lifgr.-reg. 75; löjtn. 82; kapten i armén 94, vid reg. 95. Aman. vid Gen.-staben 84; tf. 90, ord. krigsarkivarie 98.

Gift 86 m. Jacquette Ingeborg Beata Eketrä, f. 48.

6524. Erik August Eriksson Enblad. F. i Åtvid 1850 237; frldr Erik Johansson, landtbrukare, o. Kristina Elisabet Bengtsdotter. Med.-fil. ex. 74; med. kand. 82; med. lic. i Sthlm 87. Bitr. läkare vid Loka brunns- o. badinrättn., Örebro län, 78— 89, i Ronneby 90—92; badintendent vid Furusund, Sthlms län, 93—95, vid Gustafsbärg, Göteb. län, 96—97. Praktis. läkare i Sthlm fr. 88, i Marstrand 99 o. 1900 (somrarne).

6525. Ernst August Sjölander. F. i Örbärga 1851 3110; frldr Carl August S., organist o. folksk.-lärare, o. Johanna Vilhelmina Svensdotter. Mog.-ex. 71; teol. stud. till 75. E. o. kontorsskrifvare vid postverket. Emigr. till Nord-Amerika; kontorist i Chicago.

6526. Josef Fabian Trybom. F. i Fifvelstad 1849 2011; frldr Frans Johan T., fanjunkare o. lasar-syssloman, o. Karolina Petronella Petersson. Teor. teol. ex. 75; prakt. teol. ex. 76; prv. 76. Kommin. i Vårdnäs 79, i Östra Husby 87; kyrkoherde i Malexander 99.

Gift 80 m. Ingeborg Helena Jakobina Björkman, f. 50. — Barn: Josef Karl Filip, f. 81, kontorsskrifvare; Axel Rikard, f. 83, brukselev; Signe Helena Maria, f. 92; Arvid Erik Fabian, f. 94.

— 622 —