Sida:Östgötars minne.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
537-549
1649.

arméns fältläger vid Köpenhamn 59; grufveläkare i Falun 64; praktis. läkare i Sthlm 65. D. där 1671 309.

När riksrådet gref Pontus Fredrik De la Gardie år 1659 uti bref anmodade prof. Rudbeck i Uppsala att utse någon skicklig med. studiosus, som kunde utskickas såsom fältmedikus, var Figrelius den ende, som ansågs duga därtill. R. säger ock om F., »att han haffver i några åhr sin största flijt giort och nu en tidh practicerat; är till en vacker physiognomi och höffliga seder, och haffver jagh honom uti några åhr i medicina öffvat.» Sckl.

537. Petrus Svenonis Kihlman [Kihl]. F. i Gammalkil 1629; fad. S. Tollstadius, kyrkoherde. Stud. i Åbo 49, i Upps. 52; prv. 58. Kommin. i Skeninge 60; kyrkoherde i Gammalkil 70. D. 1696 113.

538. Jacobus Birgeri Vellerius. F. i Linköping 1626; fad. komminister i Loftahammar. Stud. i Åbo 49, i Upps. 53; fll. doktor i Basel 66; prv. 69. Rektor i Linköping 69; kyrkoherde i Lofta o. Loftahammar 70; prost 73. D. 1683 54.

539. Nicolaus Emundi Corylander [Hasselbom]. F. antagl. i Häsleby 1630; fad. bonde.

540. Isacus Nicolai Aschanius. F. i Askeby 1629; fad. N. Ammemontanus, prost. Prv. 52. Kyrkoherde i Hagebyhöga o. Fifvelstad 64. D. 1673 273.

A. och hans bröder åro stamfader för ätten Aschan (fr. Askeby).

541. Jonas Jonæ Schening [Schenius]. F. i Skeninge 1629. Prv. 56. Rektor i Vimmerby 56; utn. kyrkoherde i Marbäck 69. D. 1669 243.

542. Nicolaus Andreæ Vallerius.

543. Ericus Andreæ Rymonius. F. 1628; fad. prost i Hof [108]. Prv. 55. Kommin. i Veta o. Viby 54; kyrkoherde i Vikingstad 68; prost 73. D. 1677 1112.

544. Daniel Jonæ Plaan [adl. 1668; förut Planander]. F. i Vreta kloster 1630 294; kyrkoherde i Horn. Sekreterare hos härtig Adolf Johan; sekreterare i Reduktionskolleg. 60; kommissarie där 69; assessor i Svea hofr. 75. Godsegare. D. i Sthlm 1691 294

Hans hustru, Gertrud Silfverström, råkade efter mannens död med sju barn i stort trångmål, emedan hennes gods blifvit reducerade, men vågade med så starka skäl muntligen för Konungen afmåla sin tryckande belägenhet, att de reducerade godsen blefvo henne och barnen återskänkta.

545. Petrus Petri Tollsten [Tollstadius]. F. i Östra Tollstad 1629; fad. kyrkoherde [129]. Borgmästare i Lund 60; afsk. till förmån för sonen 93. Postmästare i Lund 75; afsk. 81. D. 1700 221.

546. Andreas Petri Frodelius [Rozelius]. F. i Frödinge 1626. Prv. 57. Komminister i Mörlunda o. Tveta 58. D. 1670 35.

Kallas ock Frödelius och Fredelius. — I några källskrifter står för honom »Norcopensis», men det är icke troligt, att han var Norrköpingsbo.

547. Johannes Martini Strandelius. F. i Norrköping 1630.

Nämnes ock Matthiæ (Bj.) och Magni (Sn.)

548. Ericus Svenonis Brusenius. F. 1626; fad. bonde i Kullerstad. Prv. 55. Komminister i Västervik 1658. D. 1667 194.

Kallades »lille herr Erik».

549. Daniel Olavi Thuen [Thunander]. F. antagl. i Tuna. Prv. 1653. Komminister i Västervik 54. D. 1657 1011.

— 44 —