Sida:2016-04-04 Ö 849-15 Beslut.pdf/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
HÖGSTA DOMSTOLENSida 10
Ö 849—15

22. Rätten att med ny teknik exploatera verk på detta sätt ligger därför med lagens nuvarande utformning kvar hos upphovsmännen.

Slutsats

23. Bestämmelsen i 24 § första stycket 1 upphovsrättslagen, där inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är begränsad till avbildningar, ger inte Wikimedia rätt att från sin databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus, överföra verken via internet till allmänheten. Huruvida förfogandet sker i kommersiellt syfte saknar betydelse. De hänskjutna frågorna ska besvaras i enlighet med detta.

24. Frågan om ersättning för kostnader i Högsta domstolen ska prövas av tingsrätten i samband med målet efter dess återupptagande


__________


____________________ ____________________ ________________________________________ ____________________


I avgörandet har deltagit: justitieråden Marianne Lundius, Ella Nyström, Gudmund Toijer, Johnny Herre och Lars Edlund (referent)

Föredragande justitiesekreterare: Elisabet Rune