Sida:Adolf Paul - The Ripper (Uppskäraren).pdf/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Huru boken kom till.

Den andra boken skulle bli en glad bok.

Men några aktade medborgare hade tagit anstöt af att ett visst „ömtåligt“ ämne ej undvikits i den förra boken, med den ängsliga omsorg deras goda samvetslugn tarfvar.

Just med anledning af dessa aktade medborgares välfödda pretentioner på sinnesro ock lifsglädje bar denna bok kommit till! Och just om detta ömtåliga ämne, som de anse så ängsligt böra undvikas.

Den bar kommit till för att visa att sinnesrons och lifsglädjens sanna fiender ej äro att söka bland dem, som skrifva om dess motsats, utan i sjelfva det lif hvari dessa aktade medborgare vegetera.

Och den medför en uppmaning åt deras fåderneärfda indignation, att verka fortsättningsvis, och verka ännu kraftigare, men verka åt rätt håll och med rätta medel.

Alltså att se lifvet rätt och utan fruktan i ansigtet, sådant det är framför allt i sina sjukdomsfall

Ty af sjukdomsfallen vinner man lärdomarne för helsan. —

— Jag ämnade tillegna boken frälsningsarmen, ynglingaföreningarne och andra sällskap för religion, sedlighet och moralitet.