Sida:Adolf Paul - The Ripper (Uppskäraren).pdf/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 8 —

— Men dessa hedervärda sällskap syssla alla med qvarlefvorna af gammal sedlighet och gammal osed­lighet. —

— Och den moderna läkarkonstens grundprincip är framförallt att förekomma sjukdomarne der sig göra låter — ej att bota hvad redan obotligt är.

Derför egnar jag boken åt den i detta afseende enda verkliga frälsningsarmén, åt ungdomen.

Ungdomen har kurage, kraft och mod att se de svåraste missförhållanden i ansigtet och reda ut dem, bringa dess orsaker ur verlden.

Ty ungdomen har inga traditioner, inga fördo­mar som binder sig — den kan handla hänsynslöst lika fullt som den bör det.

I ungdomens händer lägger jag alltså denna andra bok, den som skulle bli glad — men ej blef det.

Det finnes en slags kritik som säger om en bok som denna: — „man blir ej glad åt den“, — „den kan ej sättas i händerna på hvem som helst“. —

Det är tvetydigt sagdt. Och jag tror mig berät­tigad att förfullständiga denna kritik.

„Man blir ej glad!“ —

Man blir öfvorhufvudtaget aldrig gladare än man gör sig. Man finner glädjen öfverallt, der man blott söker den och ej förstår den endast som förströelse.

Man finner den — till och med i denna bok, ty bakom de dystra bilderna står ändå lefnadsglädjen som afsigt, och kärleken till den som bakgrund.

— „Den kan ej sättas i händerna på hvem som hellst!“ —

Mycket riktigt! — Jag säger det framför allt om denna bok.