Sida:Adolf Paul - The Ripper (Uppskäraren).pdf/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 10 —

— Trasan i min hand var af engelskt mörkt kam­ garn. —

— Dagen efter voro tidningarne fulla af ett hemskt mord.

Den prostituerade Hedvig Nietsche, hade funnits mördad i en källarvåning i Holzmarktgasse och stym­pad på ett sätt, som ej lemnade i tvifvel om att ej mördaren vore den beryktade „Jack uppskäraren“.

— Med lätt förklarlig nyfikenhet öppnade jag den funna boken. Och jag offentliggör en del af den härmed.

Läsaren skall finna att den hemlighetsfulle „Jack“ ej är en vanlig simpel mördare. — Enligt hvad han sjelf skrifver på bokens första blad äro dessa mord endast den yttre reklamen för hans verksamhet och denna fastmer af en rent vetenskaplig natur.

Jack tyckes hysa ett alldeles speciellt intresse för detta hemlighetsfulla något, som i barnsagorna representeras af storken, och som bildadt folk ej talar om annat än i smyg.

Han beherrskas af den fixa idén att alla sjukdo­mar, onaturliga lidelser, förbrytelser, kvilka rasa trots läkarekonst och strafflagar, alla hafva sin rot i ett enda ondt.

Och att finna detta gemensamma onda är just ändamålet med hans verksamhet.

— Han tror sig kunna påstå att verlden är „ett enda stort sjukhus" befolkadt af „degenererade svaga krymplingar, kvilka få gikt och reumatism af en vind­ fläkt och hafva alla möjliga sjukdomar, kvilka de tro sig hafva af lika många orsaker.

Fastän orsaken är endast en: att de disponeras för sjukdomarne genom att mer eller mindre försvagas