Sida:Adolf Paul - The Ripper (Uppskäraren).pdf/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 24 —

De få det, emedan de ej kunna dela dem, ej kunna gifva dem vidare.

Deras dekadence ligger ensamt i sjelfva driften.

Det är bland dessa individer man får söka sin tids siare: genierna.

Och just de äro de mikroskop genom hvilka de andra få se sig sjelfva.

Ty de hafva erfarenheten.

— Naturen drager således fördel till och med af sina missbildningar.

— Jag „the Ripper“ är ett sådant drifternas mi­kroskop. Det är dem jag söker — dem jag vigt min verksamhet.

Jag har sökt och funnit könsdriftens värsta fi­ende — den ensamma kärlekens bacill i alla de lefvande lif jag skurit upp.

— Alltsedan driften delades, äro dess båda så olika delar enade endast i tron på sitt eviga lif.

Formen för denna den delade driftens instinktiva kult af tron, dess gemensamma vilja att lefva vidare — är lidelsen.

Der två individer mötas i sin lidelse — äro de egnade att också mötas i driften, — att tillsammans öfverföra det individuella lifsarbetet i ett nytt led.

Sjelfva kalla de detta sammanförande af lidelser och drifter för kärlek.

Vetenskapen har kallat denna lidelsens kult det fria urvalet.

— De dekadenta individerna, de, hvilka hafva den sjelfmördande driften, — de hafva lidelsen så mycket starkare, som de ju ej kunna fullt tillfredsställa den, ej kunna varaktigt lefva vidare.