Sida:Adolf Paul - The Ripper (Uppskäraren).pdf/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 30 —

Den vakna och den drömmande tankeprocessen skulle alltid få detta samma förlopp, om ej den vakna så ofta afbrötes af nya yttre intryck, ock den sofvande så sällan.

Denna benägenhet hos menniskan att förvexla orsak ock verkan, denna osäkra punkt i hennes med­vetande har alla läromakare begagnat vid tillagande af sina läror.

De ha tagit en lagom ansträngande dosis sanning för förståndet, draperat denna i en väfnad af fraser, ord ock gamla läror. Ock den blinda tron kar beredvilligast accepterat blandningen ock trott på grund af be­visen, hvilke voro endast en ren omvändning af lärans ord, — ett taskspeleri endast med orsak ock verkan.

Men menskligheten börjar blifva mogen för opera­tion — han kan snart komma, ögonläkaren för den blindheten! —

Ett snitt med knifven endast ock starren fal­ler af! —