Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
150
Om Fisktorkning.

och rödlök, tilläckligt mejram, stött peppar och ingefära. När brödet är wäl gräddadt, uppträdes det på stänger att torka, och då man will nyttja det, kokas det i salt köttspad, eller endast saltadt watten, och ätes sedan med smält smör, kött eller fläskfett.
Om Fisks Torkning, Lutning, Rökning och Saltning, m. m.

Att torka Gäddor i ugn.

De rensas och skäras upp i buken, hufwudet frånskiljes, och om fisken är grof, bortskäres ryggbenet; sedan torkas den wäl med linne. Emedlertid har man eldadt ugnen ganska swal, med små och snarbrunnen wed; grofwa spånar eller fint klyfd wed är härtill tjenligast. Då lägger man fisken på torkollor, eller halm, uti ugnen, med skinnsidan nedwänd, och tillsluter ugnsluckan, hwarefter man ser om fisken, att den blifwer lagom; men iagttages noga, att ugnen är så swal, att han blott torkar, men icke steker fisken. När den nu är wäl torr, så tages den ut, och ligger några dagar på ett bord, med ett tunnt kläde öfwerbredt, att icke flugor eller insekter få fästa sig derpå, eller ditlägga sina ägg, hwilket gerna händer med den fisk, som torkas i wädret. Sedan lägges den ned i en torr tunna med tätt lock, och kan då hålla sig hela året. Denna fisk kostar icke me­ra salt än det som behöfs wid kokningen, och behöfwer ingen wattning, utan är strax färdig att läggas i grytan.

Att