Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
156
Om Salts och Sallakes förbättring.

då man, som i föregående sagt är, urwattnat sillen, så att den swällt ut eller upplöst sig, så nedlägges denna sill med förenämda båda saltslag, och så mycket söt mjölk hälles sedan derpå, att den står nätt öfwer sillen; bottnen igenslås sedan, och tillstoppas med blår, att icke mjölklaken må bortrinna. Kärlet ställes sedan i källaren, och wändes hwaran och hwartredje dag; och efter 14 dagar har den så tagit smak af sitt nya salt, att man kan äta den till gröna rätter, då man skall finna att smaken belönar denna ringa möda.

Att förbättra och göra sig gagn af Salt och Sallake.

Wissa fiskslag, såsom kabeljo, stor torsk, braxen och flera slag, insaltas utan lake med torrt salt. Dessa salter böra, då fisken uppta­ges, warligt afskakas tillbaka i kärlet, och då fisken är förbrukad, eller man har ett någorlunda förråd deraf, göras nyttiga.

Man slår då saltet i en träbunke, eller stort djupt stenfat, i den mon man har derutaf, och häller öfwer saltet så mycket ljumt watten, att det står öfwer det; då skyndar man sig att hastigt gnugga och twätta saltet, hwarefter det ljumma wattnet bortslås, och nytt tillhälles. Då man twättat det i 2 à 3 watten, plägar det icke mera wisa någon grumlig färg; hwar­efter det hastigt sköljes i kallt och slås genom ett durkslag på ett rent groft linne, hwarmed det torkas. Sedan utbredes det på stenfat eller långpannor, och sättes i en ugn att hastigt