Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/176

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
170
Om Öl-ätticka.

Öl-ätticka på annat sätt.

När man bränner bränwin, så tages efterlank, till hälften af det mått ätticka man will till­reda. Då brygger man lika många kannor god stark wört, hwilken kokas klar, och sedan blandas så het till efterlanken, att man tål hålla handen till bottnen i gäsningskärlet. Dertill har man en hög bytta med täppt låck, som ett godt qwarter från bottnen bör hafwa ett tapphål; i denna bytta slås ätticks-lagen; och deruti lägges straxt gäsnings-ämnet. Härtill tages, till hwar kanna ätticka, ett struket matskedblad färsk gäst, surdeg af ett litet muskotts storlek, ett theskedblad fint stött hwit winsten, och 3 matskedblad god winätticka, hwaruti röres så mycket sigtadt kornmjöl, att derutaf kan göras små kulor, hwilka straxt läggas i ättickan; öfwer kärlet bredes först ett linne, hwarefter låcket påsättes, och kär­let stället i en spis som eldas. Der står det 3 weckor eller en månad, hwarefter ättickan aftappas igenom en uti tratten lagd flanells-lapp; då ättickan sedan på buteljer förwaras i källare.

Att göra sig Win-ättika.

Ett skålpund hwit winsten twättas wäl ren i kallt watten, och lägges sedan på porselins-fat, att på en warm kakelugn eller i solen wäl torka. Sedan tages en kanna af den bästa franska win-ätticka; derutaf slås så mycket på winstenen, att den blott skyles, och dermed står den i twänne dagar; då afhälles den lilla wätskan som der kan wara, winstenen utbredes åter på sitt fat till torkning, och då den är torr, tillslås åter lika mycket ätticka, som förra