Hoppa till innehållet

Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
37
Kötträtter.

saltas efter smak och ilägges litet smör, ett par fint skurna purjo- eller rödlökar, en god del grön persilja, något krossad ingefära och pep­par. Sedan lägges ett låck på grytan, hwilket tillsmetas med deg, steken sättes så på elden och kokar i 4 timmar wid sagta eld, då den är färdig.

Att steka Swart-änder.

Dessa foglar erhållas på flera orter, om wåren, i myckenhet; men deras kött, hwilket sma­kar ganska starkt af tran, är icke särdeles be­hagligt; denna smak är dock starkast i fettet, hwarföre man funnit följande sätt bäst att förbättra det.

Foglarna plockas ganska wäl, hwarefter allt skinnet på det nogaste afdrages, och de läggas sedan par dagar i surt dricka, ju surare ju häldre; derefter stekas de som wanlig fogelstek i gryta, med smör eller fläsk, lök, salt och peppar.

Några bruka äfwen, sedan fåglarna äro flådda, förwälla dem i godt grönt hö, sedan späcka och steka dem både på spelt och i gryta.

Sylta på Swinhufwud.

Till denna sylta hör hwar och en, som will göra den spissammare, om möjligt är, skaffa sig några marker färskt oxkött; ty swinhufwuden äro gerna så feta, att köttet är det min­sta de innehålla.

Då ett swinhufwud är wäl skålladt, klyfwes det, och ligger sedan öfwer natten uti kallt wat­ten, hwarefter det sättes på elden att koka, och skummas ganska wäl. Emedlertid tages 6