Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Företal.

Då jag wid utgifwande af dessa Anwisningar till en Tarfligare Matredning, uppfyller ett gifwet ehuru owisst löfte, må det ankom­ma på de läsandes omdömme, och bruket af de här gifna föreskrifter, huru detta löfte blifwit uppfylldt.

För den fattigare Folkklassen äro dessa anwisningar icke författade; ty å ena sidan äger folk af denna klass sällan råd att köpa en bok, sällan håg och tid att läsa den, och å den andra har Fru Rückersköld i sitt ar­bete, kalladt Fattig Mans Wisthus och Kök, redan i detta afseende meddelat de mest gagneliga underrättelser. Endast åt de unga Mat­mödrar, hwilka icke äga tillfälle att hålla ett

dyrt