Sida:Anwisning till Tarfwelig Matredning-1818.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
63
Gröna Rätter.

persilja, stött kryddpeppar och rifwet bröd, att smeten blifwer som till en stadig budding. Då smörjes en stenform eller djup stekpanna med smör och mjöl, samt beströs med något groft stött hwetskorpa; deruppå lägges ett hwarf af urwattnade laxskifwor, hwaröfwer öses af budding-smeten till ett halft fingers högd; så åter ett hwarf lax och budding-massa, hwarmed fortfares tills formen är full, då massan utgör sista hwarfwet; deröfwer strös sedan något rifwet bröd, och formen sättes i en warm ugn att gräddas; hwarefter den gifwes på bordet. Med wattnad sill, ur hwilken ryggbenet är taget, och sillen sedan skuren i fyra delar, förfares all­deles på samma sätt.

Att skära färskt oxkött i skifwor, något bullta eller hacka det, wältra hwar skifwa i litet fint salt, stött kryddpeppar, rifwet bröd, lök och persilja, samt sedan på föregående sätt in­lägga dem med potatos-massa, utgör äfwen en god rätt, hwarwid man, med tillhjelp af rotmassan, werkeligen kan bespara färska köttet.

På annat sätt.

Stora potäter skalas, som i näst föregående sagt är, förwällas och rifwas. Emedlertid har man wattnat sill, eller lax, något, (likwäl icke för mycket); den torkas med ett kläde, hwar­efter alla ben noga borttagas, och köttet hac­kas sedan helt fint. Då tages i mått en tredjedel af den hackade laxen, eller sillen, mot twå delar af de rifna potäterna, hwilket wäl röres tillsammans, och uppblandas sedan med söt mjölk, grädda, eller buljong, allt efter råd och