Sida:Arithmetica eller räknekonst.djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

uti Regula De Tri 277 Eskil Kolhank, Finkel Krogdank, Gunnar Träskägg, Hans Wipägg, Jäsper Småskilling, Knut Snorkilling, hafwa i fribyte bekommit en Tunna Walnötter, dem de i förstone öfwerlagt, at sålunda dela: at så ofta A bekommer 11, skulle B hafwa 9: Så ofta B fingo 10, skulle C hafwa 8: Så ofta C tilkommo 9, borde D 7: Så ofta D fingo 8, skulle E få 6: När E fingo 7 då F 5: Så ofta F bekommo 6, då G 4: Så ofta G 5, H 3: Så ofta H 4, I 2: Så ofta 1 fingo 3, skulle K hafwa 1 nöt. Om uti bemälte Tunna woro 22440 nötter, så frågas huru många nötter hwardera borde bekomma? Facit A 5610, B 4590, C 3672, D 2856, E 2142, F 1530, G 1020, H 612, I 306, K 102. Sök 10 Tal, at det första så ofta innehåller 11, som det andra 9, och så ofta det andra innehåller 10, som det tredje 8 &c, såsom 55. 45. 36. 28. 31. 15. 10. 6. 3. 1.