Sida:Arithmetica eller räknekonst.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
32
De Extractione Radicum Qvantitatum.

Om första Termen har en bekant Coeficient, så Divideras de öfriga Termerna med den samma.

Om första Termen har någon bekant Divisor, så multipliceras de öfriga Termerna med den samma, på det, at första Termen må blifwa helt fri.

§. 39. När Cubik-Roten af et Tal skall utdragas; så gör efter deße twänne Reglor.

Regula Prima:

Från höger skall man först hwart tredje Tal Punctera:
Från wänster första Tal til Puncten Extrahera.
Och draga ut deß Rot, som närmast där i finnes.
Och sedan i din Qvot upskrifwa dig til minnes.
Det som i Qvoten är, man sedan skall Cubera,
Och ifrån Talet här deß Cubum Subtrahera.

Regula Secunda:

Til resten flyttes ner den nästa Classens Cifror:
Man sedan har beswär, at söka up Divisor.
Qvadrera och Triplera det du i Qvoten skrifwit.
Därmed du dela skall det Tal som öfwerblifwit,
Och första Cifran af den nästa Classens Numeror,
Förgät ej denna Clav, men bruka straxt Divisor.
Deß Qvotum skall du ock til förra Qvoten föra,
Och äfwen samma Tal med sig mångfaldigt göra.
Qvadraten, som du får, skall nu Multipiceras
Med gamla Qvoten wår, hwars Factum skall Tripleras,
Och detta Triplicat alt i sin ordning skrifwes,
At det upställes så, som af Figuren synes.
Och denna nya Qvot, som sedan skall Cuberas
Samt Factum, Triplicat til Cuben nu Adderas.
Och ifrån Talet här deß Summa Subtraheras,
Om något öfwer är skall Reglen Repeteras,


Exem-