Sida:Berzelius Bref 8.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
41

som har de tre, köper nog det, som sen kommer ut. Var god och låt mig veta, hvad Tit. säger härom.

Angående Broddbo-tantaliten, så har det sin rigtighet. Den är funnen nära Skålpussen vid Fahlun och är remarquable för sin halt af wolfram. En annan, som finnes vid Finnbo och som ej är den der befintliga tennmalmen, håller ej wolfram. — Jag skal, så snart Callin ger mig en vink, sända det vackraste jag har at aflåta af våra Fahlu-fossilier.

Hälsning och vänskap.
Berzelius.24. Berzelius till Hisinger.

Stockholm d. 10 april 1815.

Tusen tacksägelser för tvänne bref. Jag har sträfvat at få den fördömda apothekaren[1] at göra ifrån sig, men icke ännu hunnit få honom at göra allt ting färdigt, serdeles är det caustikt kali som hindrat, hvilket han fått göra om flera gånger. — Nu tror jag likväl at han snart gort ifrån sig.

Jag har varit så sysselsatt en tid med mitt nya system, at jag ej kommit mig at skrifva, men nu har jag det alldeles färdigt och sådant, at jag är nöjd dermed. — Innan Herr Brukspatron gör up sin catalog, så var god och dröj, tils jag hunnit communicera systemet, som nu är en hel hop olikt det vi upgorde i somras, ehuru det i det hela är det samma. — Jag har skrifvit en hel tilhörande afhandling, inalles 17 ganska tätt skrifna ark, som exponerar ytterligare grunderna och som vederlägger den så kallade naturhistoriska principens användbarhet i mineralogien. För at ge så mycket mer kraft åt de nya sattserna har jag beledsagat det hela med en critik af Brunner's, Werner's Hausmann's, Karsten's och Hauy's systemer. Om det ej är Tit. emot, så begynna vi vårt häfte dermed, och det ju förr dess häidre, så kan hon komma tryckt snart in extenso.[2]

  1. [ 89 ]Antagligen Plagemann. Jfr anm. 40.
  2. [ 89 ]Den första uppsatsen, s. 1—148, i Afhandl. IV, 1815, bär titeln: »Försök till ett rent Kemiskt Mineralsystem; af Jac. Berzelius».