Sida:Berzelius Bref 8.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


45

I dessa dagar böljas tryckningen af Tit. analyser.**— Gif mig med omgående post underrättelse om ordningen; den kan vara intressant at få, ehuru........

27. Berzelius till Hisinger.

Stockholm d. 27 oct. 1815.

Äntligen är jag nu här tilbaka igen.

Våra analytiska försök i Fahlun slätades så, at albiten blef en natronhaltig sten och odeniten** fanns hålla 2,6 procent af Odenium, hvilken vi reducerade; den lät ej smälta sig, och den reducerade massan löstes ej eller mer i syror.

I Kärare Gadolinit fann jag 25 procent af en förmodligen ny substans, som ej lät reducera sig. — Den har rätt distincti va caracterer; men besynnerligt nog at den icke fanns vid

mer än en analys af 3 som ..........

.... tanka serdeles interessant.

Jag fann för mig här hemma mycket Journaler, men i dem alldeles ingen ting nytt.

Jag har fått hem från England en deiicieus evaporerskål af platina, som rymmer något mer än % stop.59 Det är en klenod.

Tillika lät jag komma 1 & kaust. kali, som med tull kostar mig 32 rdr banco. — Då blir det ändå reson at göra det sjelf, så har man det ändå för (%] af det priset.......

28. Berzelius till Hisinger,

d. 8 oct. 1816. :

Hosföljande stuffer anhålla om analys. De härröra från Pargas kalkbrott i Finland. Om man antager at bladigheten går efter kristallens axis och således kristallernas kortaste dimension är deras längdbrott, så Öfverensstämma alla vink-