Sida:Berzelius Bref 9.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
11

to enable followers in the track of philosophical investigation to clear a path for themselves; we find him superintending the agricultural interests of his country, and increasing her revenues by the improvement and simplification of the process of smelting the ores; we find him guiding the charity of his country; we find him in public the enlightened and zealous patriot, and in private, the steady and agreeable friend, filling honourably and in happiness the relations of husband and of father.»


Förbindelserna mellan Berzelius och Gahn synas hava tagit sin början kort tid efter sedan den förre avslutat sina medicinska studier i Uppsala och slagit sig ned i Stockholm. Redan år 1804 finna vi brevväxlingen i full gång, ehuru Berzelii brev från denna första tid tyvärr icke blivit bevarade. En närmare personlig bekantskap har sedermera kommit till stånd, om icke förr så under åren 1809—1810, då Gahn i egenskap av riksdagsman långa tider uppehöll sig i Stockholm. Förhållandet vann slutligen ytterligare i förtrolighet under åren 1813—1816, då Berzelius regelbundet tillbragte sina sommarferier som gäst i det Gahnska hemmet, delande sin tid mellan mineralogiska utflykter i grannskapet, kemiska undersökningar i Gahns välförsedda laboratorium och ett muntert sällskapsliv. De ur kulturhistorisk synpunkt intressanta antydningar breven där och var lämna om den på samma gång otvungna och kultiverade umgängestonen i det dåtida Falun samt om den patriarkaliska gästfriheten i stadens tongivande kretsar, vinna sin fullständiga bekräftelse i Hausmanns reseanteckningar, varur med avseende härpå följande må anföras: »Die Förmlichkeit und kalte Höflichkeit, die so häufig zu den Eigenthümlichkeiten der gebildeten Gesellschaft in Schweden gehören, habe ich nirgends weniger als in Falun gefunden. Offene und gerade Biederkeit ist hier sehr viel weniger in die steifen Fesseln der Etiquette geschmiedet und erhöhet um Vieles den Reiz der ausgezeichnetsten,