Sida:Berzelius Bref 9.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

194

105. Ej 1813, såsom originalet uppger.

106. Broling blev den 28 december 1813 Hjelms efterträdare som myntguardien.

107. Söder om Sala.

108. Gahns yngre broder Henrik (1747—1816), assessor i Collegium medicum, en av Svenska läkaresällskapets stiftare.

109. Gahns yngsta syster Lovisa Charlotta (1763—1839), sedan 1809 änka efter lagmannen Magnus Ullholm (f. 1743).

110. Hochschild, se ovan.

111. Thomson's System of Chemistry översattes till tyska av F. Wolff (1766—1845). 5 bd 8:o, Berlin 1805—1811.

112. Friherre Carl Erik Lagerheim (1742—1813), chef för statskontoret med titeln president, var tillika med Berzelius och Schwartz ledamot av den s. k. salpeterkommittén.

113. Odit (odenit, odinit) benämndes vid denna tid en svart biotitvarietet från Finbo. Se Bz. Brev, VIII, anm. 55.

114. Med den flerstädes i breven omnämnda »directeuren» torde avses Gahns son Johan Henrik; se nedan anm. 165.

115. Sur l'acide fluorique. Ann. Chim. 69, 1809, s. 204—220.

116. An account of some new experiments on the fluoric compounds. Phil. Trans. 1814, s. 62—73. Enligt Davy's här meddelade analys innehöll flusspaten på 40 d. kalcium 34,2 d. fluor (i stället för 38).

117. Se den i anm. 116 citerade avhandlingen, s. 71.

118. Berzelius, On the nature of muriatic acid. Ann. Phil. II, 1813, s. 254—259.

119. Thomson, On the Daltonian Theory of definite proportions in chemical combinations. Ann. Phil. II, 1813, s. 32 och följ.

120. Professor Berzelius' Versuch etc. Gilb. Ann. 48, 1814, s. 105—116.