Sida:Berzelius Bref 9.djvu/203

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
199

utkomma i en ny serie och med delvis ändrad titel (förut »Annales de Chimie»). I band II, 1816, s. 147 förekommer den i det följande citerade noten av Dulong.

176. Vidare härom i Bz. Brev III, s. 144 och 147.

177. Den av Blumhof översatta tyska upplagan. Jfr Bz. Sb. ant. s. 78 och anm. 186.

178. Meningen är: på det att Sefström måtte erhålla inkomsten av kollegiet.

179. Johan Hofgren (1778—1832), från 1816 till sin död Vetenskapsakademiens matematiske instrumentmakare. Identisk med den flerstädes i breven omtalade Hogren.

180. Jean Noræus el. Noréus (1773—1831), broder till justitierådet N. (anm. 154).

181. Möjligen assessor H. Gahns änka, Eva Catharina Svedenstjerna (1754—1836).

182. Friherre Salomon Löfvenskiöld (1764—1850), president i Bergskollegium 1816—1818.

183. Eggertz hade år 1816 i bolag med Gahn och friherre Joh. af Nordin anlagt en mindre fabrik för nysilverarbeten i Falun, grundad på förarbetning av nickelhaltiga malmer från Slättbergs och Kuso gruvor, och förestod denna fabrik, till dess den förstördes av vådeld 1821. K. V. A. Lefnadst. II, 37.

184. Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister.

185. Claes Adam Ehrengranat (1781—1842), hovstallmästare. Blev först 2 mars 1822 ledamot av Lantbruksakademien, varemot M. M. af Pontin invaldes 17 januari 1817. Landtbr.-akad:s matrikel.

186. Båda invaldes den 15 januari 1817.

187. Sannolikt Marcets brev av den 3 september 1826, tryckt i Bz. Brev III.

188. Brittisk generalkonsul i Stockholm.

189. II, 1816, s. 411 och följande med fortsättningar i bd III och IV, 1817.