Sida:Berzelius Bref 9.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
71

af glasögon eller synglas. Jag ville på Wollaston's vägnar abbas69 med Herr Assessorens utfunderingsgåfva och skal väl til en annan post skicka et nytt med tråd, som har blott 110000 t[ums] diameter.

Hvad undersökningen af columbium angår, så är meningen blott at jemföra det med tantalum för blåsröret och med flusserna.

Förmodligen önskar Herr Assessoren at få veta något om Londons chemister. Jag skal tala om dem en i sender, så har jag åtminstone något, som kan roa Herr Assessoren. Jag begynner i dag med Davy.

Han är en ung man med eldiga ögon, lång och ful haka och en curiös contenance. Han tar det mesta interesset af chemien af Londinenses; han fattar snart, slår spiken lätt på hufvudet, ser vidt omkring, men sällan djupt, och i valet mellan tvenue håll väljer han det, som minst liknar vanliga idéer. Han har en stor ambition, är nyss gift med en änka af 4000 £ sterl. i revenu. Han affecterar nu at vara en grand d'Angleterre. — Jag disputerade något med honom i chemien, men man kommer ej synnerligt långt med honom, ty, som jag tyckte, ljuger han på sig försök vid förefallande behof, och hvem kan disputera om hvad folk sett eller icke sett! — Han reste ifrån London, just som jag kommit dit, och et par dagar sen jag rest derifrån, kom han åter. Nyligen har han slagit ut et öga (som likväl lärer kunna hjelpas) genom en olycklig explosion.70 Någon hade funnit at då syrsatt saltsyregas kommer i contact med ammoniak i liquid form, bildas en oljelik kropp, som exploderar då den uphettas. Davy anser den såsom en förening af syrsatt saltsyra och qväfve, och under dess försök dermed exploderade den i et glas, hvaraf en skärfva skar up hornhinnan i ögat. Jag [skulle] snarare tro den vara öfversyrsatt saltsyrad amm[oniak. Me]ra härnäst.

J. Berzelius.