Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/176

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

billad åter förmäten; just derföre, at den ena ser, huru oändeligen mycket det felar, och den andra intet. Kunde alt det, som förekommer på vårt jord-klot, förklaras efter de optäkte Naturens lagar, så skulle vårt til alt ondt benägna slägte snart förhäfva sig, förakta sin Skapare, och misskänna Honom i Hans verk, som vi se at de fordne och nyare, beklageligen altför månge Atheister, med sin klena och ganska superficielle kunskap gjordt. Men sådane ouplöselige knutar äro märken af Guds finger och bomar för Atheisteri. Mon jag tänker orätt, om jag tror de äro lemnade, på det man må se och känna och förmärka och förstå tilsammans, at HERrans band hafver detta gjordt, och den Helige i Israel hafver detta skapat[1]. Han nämligen, som allena mäter vatnet med handene, och fattar Himmelen med sin span, och begriper jordena med try fingers mått, och väger bärgen med en vigt, och högarna med en våg.[2]


§. 73. Bärghvarfvens särskildta slag och Ursprung.

Med hvad jag här sagt om urqueds-bärgen, nekar jag derföre icke, at andre gifvas.

  1. Esaiæ 41:20.
  2. Esaiæ 49:12.