Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
  1. le ock finnas i all Krita, och hon altså til sit vanliga bruk vara odugelig.
  2. Som af Kalken supponeras komma Bleke, af Bleke Krita, och af Kritan Flinta; så ökas antalet derigenom af sten-ämmen, som successive skulle vara tilkomne; och göras nyss förutgående conclusioner förmodeligen så mycket mera bindande, som Flint-ämnen äro ymnigare och flerahanda på jorden.

Och som härmedelst vägen är banad, at derivera glas- och eldande-stenar från Animaliska Riket; så tyckas de öfrige af det slaget, icke eller med fog, kunna slutas ut; minst de som i alla mål äro af Flinte-art, såsom Jaspis, Agat, Hälleflinta &c. hvilka åter med Quartzen äga slägtskap. Så at på det sättet omsider, Hafskräken skulle blifva uphofvet til mästa delen af de ämnen, som Mineraliska Riket äger. Men jag vil ej drifva åtankan längre i detta ämne; efter jag fruktar, man torde råka så djupt in uti orimligheter, at de utan tolkning skulle lysa hvar och en i ögonen.


§. 83. Om de så kallade Petris parasiticis.

Spat och Qvartz, Hornbärg och Skimmer, sägas vara petræ parasticæ, som bara