Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

ska namnet tilfälle at tänka, utan tillika ock det den tiden vedertagna sättet til at förkunna Religionen med svreds-ägg, som förutan skantsar och andra på tjenliga ställen anlagde försvars-verk, icke stod at underhålla och försvara. Hvaruppå det omförmälte Påfve-brefvet ock til öfverflöd har sit egenteliga hänseende.


§. 41. Cauteler vid Rönen om Vatnets minskning i floder.

VIII. Vatten saknas, säger man, uti sjöar och floder, hvilket ock röjer, at det verkeligen minskas. At icke råka i en onödig vidlöftighet, vil jag icke räkna up de exempel, som härpå anföras; emedan det är en allmänt bekant sak, at tusendetals sådana ändringar äro rönte; Men det blifver frågan; hvart detta saknade Vatten tager vägen, och om icke det skönligen finnes på andra ställen igen?

Angående Floderna, så har jag ingen ting at påminna emot Arch. Linnæi Anmärkning, at vatnet uti dem årligen skär sig djupare (o). Dock är den icke allmän; ty månge fylla ock sin botten på lugnare ställen med den sand och mull, som lösrifvits och fölgt med då streken ägt större styrka och fart; men af ingendera kan dragas til minskningen. Förrän man antager berättelserna om Flodernas minskning och aftagande för påliteliga, synes man böra gifva akt på följande omständigheter: