Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Men sådant wil iagh nu låta bestå /
Meningen på wårt speel haffuer sigh så:
Månß Ladulås Konung i Swealan /
Tre wäldige Söner thå hade han /
Härtigh Byrger / Erich och Waldemar /
Byrger Cronan effter sin Herfar bar:
När theras Herfader doo / wore the små /
Maß Kätelmundsom skulle them förestå:
När the kommo alle til sina åhr /
Mällan them begyntes en trätta swår /
Försterne togo Kongen til fånge /
Maß Kätelmundsom monde illa gånge /
Honom gaffz skullen til alt thet kijff /
The bleffuo wenner / han miste sitt lijff:
Doch stodh thenne wänskap i dagar få /
Sedan monde thet fast werre tilgå:
Ty Kongens drotning then Däske Qwinna
Hon monde ett fast ondt rådh påfinna /
Haffua warit fången henne förtrööt /
Sin herres Bröder medh orden så sööt

Låcka