Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

30


Sedan gönom hemligh möda
Låtha edher halszbeen blöda.

H. Wald.

Hon tacka som en from Syster /
Äth sådant badh oss ey lyster:
Thet är skarp qwast / och wärre luut /
Jag har siälen aff Krppen uth.

H. Erich.

Uthan skämpt / haffuom oss i acht /
Här på ligger ey lijten macht:
Wij förekomme then wåde /
Tage wij them fångne bådhe
J Mårgon på Håtuna huusz /
Thär the leffua i störste suusz /
På Nyköpingh them förwara
Så äre wij uthan fahra.

H. Wald.

Thet rådh tyckes migh wara bäst /
Ryckom strax dijt til foot och häst /
Jagh menar medh tuhundra Man
Then handel wäl uthrättas kan.

H. Erich.

Ja wäl / Kongen är intet starck /
Ligger och så i öpen mark:
När han medh frögd leeker som bäst /
Wil iagh hålla ett annat fäst.

H. Wald.

J tystheet ryckom nu wår koosz /
För uthan buller eller roodz.

Actus III. Scena VI.

K. Byrger. D. Märeta / J. Anna / J. Sigridh / H. Magnus / Biörn / Ulff och Arffuedh Smålendinge.

D. Märet.

PÅ thenne ordt lustigt och gröndt /
Här hwijla en stund är fast skiönt.


Min