Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

32

Hart hoos möttes kärleek och nödh /
Kärleken war fast bleek om Kind.

2.

Liten stundh huijlthe thär hoos /
För än the begynte ett kijff /
Thet händhe för en lijthen rooz /
Nödhen hadhe brackt om sitt lijff.

3.

Medh tigh är iagh illa i strijdh /
Du twinger migh ingalunda /
Jagh fruchtar ey om du är blijdh /
Min mackt kan du ey begrundha.

4.

Swärdh frucktar iagh ey mehr än strå /
Ey giöra migh pijlar skadha /
Jagh bäffuar ey i eldhen gå /
Och ey öffuer böllian wadha.

5.

Alle Wildiur j skoghen boo
Kunne migh ey öffuerwinna /
Försööckt har biörn och grijpa kloo /
Nödhen kan thedh ey besinna.

6.

Bindher du migh wedh leyons mund /
FÖr orm och drake tillijke /
Jagh sehr thär förr min sista stundh /
Ähn iagh för nödhen skal wijka.

7.

Eldens krafft är mächtigh och stor /
Doch låther han sigh wäl dämpa /
Min mackt hon är fast mehr i ftor /
Jagh släckies sällan medh lämpa.


Att