Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

40


Actus IV. Scena IV.

Kongh Byrger och Bruncke Marskalcken.

K. Byrg.

J Snaran äre hökar twå:
Bruncke huru skal iagh them få?
J buren iagh them haffua wil
Hwadh rådh giffuer du migh där til?

Bruncke.

Aff theras folk store och små
Alle låthen i staden gå /
Til staden är ey myckit långt /
Seyom på slottet wåra trångt:
Thernäst när Försterna bådhe
Äre druckne / uthan wådhe
Sigh mena wara / the i sängh
Gå uthan någon theras drängh /
Sädan wäpne sig edhra Män /
Blåset för them här edher Swän
Dytt Försterna soffua ful hårdt /
Them grijpa blijffuer oss ey swårt.

K. Byrg.

Som tu säger Bruncke wil iagh /
Jagh hoppas thet tager wäl lagh.

Bruncke.

Än om the sigh wela förswara /
Ställandes oss uthi fahra /
Uthi thetta fahrliga kijff
Skole wij skona theras lijff?

K. Byrg.

Om i förnimme them til wärn
Taga / och wela bruka iern /
Så blijffua edhra öffuermän /
Medh spiutet them strax gönom ränn /
Eller medh något annet snedh
Befäll them bådhe läggias nedh /


Uth-