Sida:Blanckamäreta-1614.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
55


Then som wil lära läfla rätt /
Medh Frustumör på annat sätt
Skal han umgå / medh annat wijs
Winner han hos Stadziungfruer prijs:
Doch är åtskilnat här i stor;
Ty om Pijgan i Stockholm bor /
Eller och så i Ubsala!
På annat sätt skal tu tala:
Men är hon ifrån Gäffle by /
Läfla skal du lära aff ny.
Sädan skal man och rätt förstå /
Den som wil ena enkio få /
Han skal slå fast på annan bog /
På annat sätt drijffua elskog.

Matz frijare.

Jagh menar en Hofiungfru få /
Huru skal iagh thär medh umgå?

Måns läflare

Thet skal du lära detta sin /
Fölg migh strax uthi Salen in /
Thär siungz effter Kong Håkons bön
Om frijeri en wijsa skiön /
När hon siungz hör flijteligh til /
Om du den konsten lära wil.

Matz frijare.

Jagh kan henne bätter förstå
Om iagh här uthe lyder på.

Wijsan.

1.

JAgh war bedröfuat / och wille gärna lära
Huru iag skulle winna en Jungfru medh ähra:
Ach kunne iag then Jungfruna winna.

2.

Ty gick iagh hasteligh på en ängh så grön /


Thär
D iii