Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
196

196 Utanskrift som på bref. 759. Sigill III (sönderbrutet), rödt lack.

Christian Gottlieb Ludwig, se bref. 484 not. 2. 
Sådant tillstånd erhölls ej, hvadan intet härom inflöt i sagda Tidningar. 
Troligen felskrifning i st. f. December. 

. Min Kiäraste Broder. Tack och tusende tack för Gmelins bok som nu återställes. Gmelins sambling är rätt wacker. Kopparstickaren är ståtelig, figurerne äro elacke, giorde äfter torkade specimina. om Author lämnade at theoreticera och endast togo sine observationer, giorde han wähl, ty detta skadar hans wärk. jag fick boken just i grefwens tid, då Statice skulle tryckas, at jag får alt som jag behöfwer; detta bör jag tacka M. K. Br. före. i går fick jag ordres ifrån Hans M:t at wara i Stockholm d. 17 decembris. K. Br. håller sine örter i parade till general mönstring, som då lärer blifwa ganska sträng. jag förblifwer med alt estime Min K. Broders Upsala d. 18 Nov. trogneste tienare . G. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på föregående bref. . Min uprichtigste Broder. Tack M. K. Br. som hogkommer sin tienare. d. 18 skall jag prsesidera 1 ; d. 19 äller 20 om morgonen, om Gud will, skall jag wara i Stockholm. Min Bror får då en faseli g inquartering af mig äfter wanligheten.