Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/217

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
205

205 . Min Kiäreste Broder. Tack öfwermåttan för brefwet M. K. Broder, som aldrig tröttas för mig. Lätt mig se att min K. Br. hafwer alla sine örter in parato 8 dagar för påsk, ty då tänker jag anställa med dem en förskräckelig mönstring och at reducera 8 /s af hela armeen. Casus om lefrens underliga effect har tilldragit sig uti en liten stad i frankrike som heter ägde. jag har skrefwet swar, at få nogare wetta species, som han mente wara Squalus fossula triangulari in extremo dorso Artedi 1 . Markattorne, som giöra bön, äro i Brasilien, kallas där Guariba, beskrefne af Marcgrav. p. 226 och Raj. de quadr. 153. år i mitt systeme Simiae species 14. 2 brefwet war ifrån D. Wahlbom, ingen ting nytt där uti, mer ån om Herbarium Japonicum och Gundelsheimers s Herbarium, men fugitivis oculis. jag tackar min Br. som behagade flattera mig för brefwet till fru Hårleman; det kan ej wara mögligt; ty gud straffe mig skref jag icke det på frihand, utan concept, och så hastigt som jag skrifwer till alla, och fult med folk i rummet. Stackars Tufven; 4 det war beskedeligit af M. Broder at hielpa den stackaren. K. Broder, jag beder M. Br. achtar sig, att han har örterne i ordning till des jag kommer, ty det blifwer då ganska strängt och allwarsamt. Arch. Rosen kom i går, och hade till mig ifrån fr. Grefw. Hårleman Hans Medaille, som nu stadigt bedröfwar mig. bed Hennes Nåde fr. Grefwinnan Tessin ej sända bort sine frön, för än jag kommer, om ej wåren skulle altför mycket drifwa på, ty jag hade lust at gifwa öfwer dem några munteliga anmärkningar. Lef säll Svea rikes Archiater. Tänk unga baron Groth, 5 som lade sig at dö på stort sätt utan at wara siuk; han war på landet, kiände sig några rysningar af tertian, men i freddags kom hem, war aldeles frisk; Lördags morgon frys, kräks, får hetta, swett, men under alt detta mår