Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/219

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
207
777.
M. K. Bror.

Baron Grooth dog ej af febren, utan af Asphixie; han blef ej öpnad.

Den som wiste allenast hwilka örter Min Bror ej har, så wille jag wähl taga de med mig, som jag hade in duplo; nu weet jag det ej.

jag förbl.

Min K. Broders
Upsala d. 30 mart. lydige tienare
1753. C. Linnæus.

Utanskrift som på bref. 767.

Sigill IV, svart lack.778.
Min Kiäreste Broder.

Om Min Br. reser till Ulriksdahl, så blir det ej roligt at komma till Stockholm.

Stackars Wahlbom; nog har han merit, om han så wist woro engagerad hos Arch. Rosen. hwad M. Br. kan hielpa [honom], wist giör M. Br. Bättre om han undsatte honom, än nogor annor som har mindre merite.

nogra örter skall jag hafwa med mig; om M. Br. har dem för uht, så får jag taga dem tillbaka; [jag] torde åtminstone hafwa nogra som B. Br. ej äger för uht.

wij arbeta i trägården, och så dageligen fröen.

Huru går det med Horto Nosocomii?

jag har haft bref från Sauvages, Gronovius, Cuno, Wachendorf.[1] men intet nytt.