Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/220

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
208

208 Gronovii son 2 arbetar starkt uti ichtyologien ; Gaubius 3 har Artedi manuscript; och jag ser at Sebae tredie tom 4 tiyckes med all alwaro. jag förbi. Min K. Broders Upsala d. 3 april lydigste tienare . C. Linnaeus. Utanskrift som på bref. 774. Sigill IV, svart lack.

Everard Jacob von Wachendor?f, född 1702. professor i Utrecht, död 

1758.

  • Lorenz Theodor Gronovius, född 1730, senator i Leyden, naturforskare

och bibliograf, död 1777.

Hieronymus Davides Gaubius, se bref. 556 not. 3. 
Se bref. 225 not. 3. 

. Min K. Broder. Oändelig tack för Min K. Brors beständiga wänskap; och äfwen så för sin ömhet om medicinen på så många sätt. Nu har jag intet ord at säja, sedan M. Br. gifwer mig en sådan catalogue om hwad fattas i sitt herbario; då är nöje at tiena, då M. Br. ej begiär dupletter, som en annor håller rara, och han sielf har at giöda swin med. Det war wåhl att ingen Profession i anatomien nu blifwer af. Gonfusionen i örterne skall jag biuda till at utreda, om jag kommer till Stockholm mot påsk. Posten kom sent; wägarne cryable. Lef säll. jag är Min K. Broders Upsala d. 6 april ' i döden trogne . C. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på föregående bref.