Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/237

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
225

225 Min Bror har rätt; hade Hans M:t någon som kiöpte af Blau jan för sig äller någon privat, så kunde en hop godt fås för drägelige pgr, men när' en Konung skall kiöpa. måste han betala ett lika stort guldstycke för ett ägg. jag wille att M. Br. skulle försöka Vulvaria in Hysteria. Cortex Padi in siphilitide. Gratiola vomitoria. Rd Valerianae in Hysteria et Haemoptysi. Scabiosa in Tertiana. Galium in Hysteria. Caprifolium contra Aphthas. Frangula contra Haemorrhoides csecos. jag kan försäkra at han dog ej af infuso Laurocerasi. war wid godt mod. men det är binnekematsken fröken Bielke har? jag har sedt slarvor, som aldrig warit organicerade diur; tror aldrig at det år matsk; åtminstone war ej det jag såg. Siewerts 1 har brukt rd Phytolaccae; det har jag hört föruht; men för några åhr [sedan] skröt han at han curerat kräftan med succo Onopordi. Parietaria kan fås mera. jag har Labben* ochså upstoppad in duplo. jag finner mig rått wähl af min smultron cur. Når M. Br. warit på Drotningholm, så res hit och se trägården; jag tycker att han meriterar at ses på några dagar, når Min Bror sitt stora werlden och kongar, så res till en liten printz i florae rike. och se till om icke där är mera för ögonen, fast mindre för munnen. Lått oss gå i wår nattråck och stänga till porten. Min Bror [sänd] Hallers bref nästa post, för all ting. må wähl. M. Brs lydige C. Linnaeus. Ej dateradt, men skrifvet i senare hälften af Juli 1753. Utanskrift : Archiatren Wälborne Hr Dr Beek(!) Stockholm. Sigill IV, rödt lack.

Johan Gustaf Siefvert, född 1729, medicine doktor i Greifswald, 

regementsfåltskär, död 1814.

  • Larus parasiticus L. I Vet. Acadrs Handl. 1753 finnas

Anmärkningar om en fogel kallad Labb af X. Gissler. Linnés brefväxling IV. 15