Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/240

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
228

bref ifrån Schopperus 1 med ett tryckt insect har jag fått. Solander har blefwit i fiällen hwar dag blött, jag förblifvver med all uptänkelig tro Min uprichtigaste och såtaste wäns Upsala 1753 lydigste [14] september. C. Linnaeus. freddagen äfter afresan. Utanskrift : Archiatren Wälborne Herren Hr Doctor Back Stockholm. Sigill IV, rödt lack.

Tvifvelsutan afses här Jacob Christ. Sch^effer, född 1718, luthersk präst 

och superintendent i Regensburg, död 1790; jfr bref. 543 not. 8. . Min bäste Broder. Ännu en gång all tacksäjelse för godt [i] Stockholm; när skall den dagen dagas at jag får se min Bror inunder mitt tak? Det giorde mig rätt ondt at jag ej fick upwachta Hans Excellence Bar. Höpken; ty Lundberg 1 hindrade mig om morgonen och Arch. Beck om aftonen ; kiära giör om Torsdag min ursächt. Det är den Herren jag ibland alla wår tids Msecenater har största wördnad [för] ; ty han har både wett och ädelmodighet. Herre Gud om wij hade honom till Ganceller. Min Kiära Bror jag har intet tagit igen Aymen de Crisibus, utan har min Bror honom, och måste jag wetta hwad som i honom står, när M. Br. fått läsit honom rätt wähl. En Bidens har framgifwit ännu en enda blomma och är den rätt synnerlig med flore radiato albo. 2 Anmäla min wördnad wid tillfälle hos Fru Grefwinnan Hårleman. jag undrar ej att hon fallnat mycket, som mist sin halfwa kropp, en man utan like, den henne älskade som sig borde, den hon förstod at rätt estimera. Beyersten 3 skall blifwa expedierad, så snart Archiat. Bosen kommer hem, om han will som jag.