Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/257

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
245

245 Ne oredas me non vocatum ad ignem accedere, et si accessero, longe remotus ab igne me seponam in domo optimi amici. 1 de 2 nys nämde hafwa långt mera meriter än wij bägge tillhopas, alt det som sker under solen är underligit; och gudarnes beslut kunna wij ej utransaka. Hiortsberg förstår ingenting af natural historien. i dag hade jag bref af Aymen 2 om åtskilligt i Botaniquen och äfwen en hop insecter ifrån Schseffer 3 i Strasburg med en liten tractat om iglarne i Lefren på fåren. Har intet Momma papper, så kommer han illa från sin text, och liksom prsesten, som bruchte läsa praedikningame innan till, men tappade conceptet på wägen. M. Brs Carnmar-tienare war här för ett par dagar sedan, så galant at han borde få Cammar-Herre Character. Wi jula om dagen det masta wij hinner. jag har utskrefvvit Floram anglicam Kaji, 4 helveticam Halleri, 6 Monspeliensem Magnolii, 6 och en hop andra med nomina trivialia, och då ses örterna kort och tydeligen: e. gr. inga andra plantae svecicaö wåxa i monpelier än allenast aquatica? och nemorosse. nemorosae quamvis Svecica? et alpinae dö i wåra trägårdar så snart som indicae. Nu såges at Georgi 7 blifwer Prints Carls informator, och ej Ihre. jag tänkte att ministeren liggal där under, att Ihre blifwit informator, ty jag såg omögligheten att Dal [in] och Ihre skulle wara wiiimer, ty Ihre hade kommit helt wist i gunst, och den andre så mycket tappat. hwem får Poeseos Professionen? 8 det plägar utdunsta som är spirituelt. hwilken blifwer deputerad i jem contoret ? skall nya Rådstugan nu byggas wid Stortorget? jag gratulerar till godt slut på åhret och är Min Kiäreste Broders Upsala d. 28 dec. lydigste . C. L. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Tro ej, att jag, om jag därtill uppmanades, skulle gå fram till elden, 

och om jag måste göra det, skulle jag i min bäste väns hus sätta mig på af■tånd från elden.

  • Jean Baptiste Aymen, medicine doktor, fransk botanist.
Jacob Christian Schäffer, född 1718, superintendent i Regensburg, död 

1790; författare till talrika zoologiska och botaniska arbeten.