Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/275

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
263

263 Rd Arthanitae är mycket osäkert Medicament, och bör därföre ej behållas. Benedictae rubrae s. caryophyllatae aquaticae radix in febr. int. är Kalmens ifrån Canada. Muscus pyxidatus är gammalt bruk in tussi ferina. 2 jag wiste ej annat än enfaldigt rätt fram i disputationen berömma den jag borde, utan at gå in i partier, äller oskyldigt beröm, factum infectum fieri nequit. en annor gång cautius mercabor. 3 nu förhindras jag. vale. Upsala 1754 C. Linnseus. d. 5 martii. Utanskrift och sigill som på bref. 818.

I bref. 829 hade uppdrag gifvits åt Bäck att på auktionen efter 

Archiater Ribe för Linnks nlkning inköpa C. N. Langius, Methodus nova et facilia testacea marina etc. in claases, genera et species distribuendi (Lucern 1722), äfven om den skulle gå upp till 20 daler. Uppdraget blef fullgjordt. a Tus8i8 ferina = kikhosta.

Gjordt kan ej göras ogjordt; en annan gång skal) jag handla 

försigtiyara. . Viro incomparabili DD. ABR. BACK. Amico integerrimo S. pl. d. C. Linnaeus. Dicas mihi quantum dedisti pro Langii libello, ut pecunias mox reddam, simulque gråtes pro studio indefesso inserviendi amico. Semina mihi salivam movent, ea avidissime cum Langio hodie exspecto, plantas vivas certissime si vixero reddam cum tabellario. Arthanitae s. Cyclaminis radix, de qua in praecedenti epistola quaerebas, dubia est medicina et anceps. Recens enim acerrima est, sicca sine acredine et demum omnino iners.