Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/285

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
273

273 . Excellentissime D. BiECK S. C. Linnaeus. Cras hora 9:na volente Deo Holmiam petiturus Upsalia discedam; qua hora accessum admittant viae profundae determinare nequeo. Tuos interturbare centesima vice lares vix auderem; obtulit enim Hospitium Salvius, sed tua familiaritate et consuetudine carere nequeo, quem prae reliquis omnibus magni facio. 1 Vix poterit Hortulanus semina hodie colligere ob uxorem maniacam, colligat tamen et compingat antequam terra adrnittere debeat ea in suum gremium. Vale Vir suavissime. cras, licet sero, in amplexus Tuos ruam. dabain Upsala d. 19 april. 1754. Utanskrift och sigill som på bref. 818.

I och för det ifrigt pågående arbetet med Museum Regis hade Linné 

af konungen blifvit befald alt infinna sig på Ulriksdal, där han högeligen önskade att fa sammanträffa med Bäck. Därjämte ville han ock något litet uppehålla sig i Stockholm, där Salvius erbjudit honom bostad, men han ville äfven denna gång fa bo hos den vän, som han skattade högre än alla andra, och med honom samspråka om sådant, som intresserade dem båda. . Amplissinio D:no BiEGKIO S. pl. d. C. Linnaeus. More majorum diutius exceptus ab Amico Generosissimo et Hospite optimo redux factus, in amplexus meorum eodem die, quo discedebam, hora 9 vespertina perveni salvus et incolumis. Pro Tuis in me, etiam ultima vice, collatis amicitiae documentis devotissimas reddo, et dum hoac prioribus accumulo, excrescit acervus in immensam molem. Dolemus omnes statum optimae D.nse Schiönström. Nimis succincte nobis reliquisti historiam Bromellii, quam ut eandem rite tradere liceat. Linnés brefviixling IV. 18