Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/289

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
277

J77 Utanskrift och sigill söm på bref. 818.

Med berättigad glädje och stolthet kunde Luari meddela, alt »studente^ 

.-din afhöra mina offentliga föreläsningar, öfversvämma dagligen trädgården; aldrig förr hafva de varit så många, och måhända har ingen annan professor här haft så stort auditorium. Vid i dag anstäkl läkning af de närvarande befunnos de vara 250. Jag föreläser om sådant, »'un kan vara till gagn för staten och det enskildas välstånd. Ack. att konnngen ej kallade mig till Ulriksdal, förrän föreläsningarna slutat; annars skulle till åhörarnas ledsnad denna min verksamhet blifva afbruten».

I detta, liksom i föregående bref uttalas bekymmer öfver att Ro.-kn 

kvarhölls vid hofvet, sa att Linnk blef den ende medicine professorn, som meddelade undervisning. »Medicine studerandena klaga högeligen öfver sin Apollos, Rostas, bortovaro». -Ifr. bret B45. Amico integerrimo Dl). ABR. i:.i:< K s. pl. ,i. C. Linnoeus. Ut consilio Tuo obtempornrem, qui niihi in secundis solatio, in adversis .mxilio fuisti semper constantissimo, hodie ad Illu-fii-simum senatorem literas dedi. Credideram, me mimqiiam poenas luere pro ignavia, nune autem hane ob causam vapnlor 1 ; at bonns Matthesius inculpatns procedit. quid properasse jnvnt, quid pauea dedisse qaieti tempora, quid nocti conscruisse diem, si semel liic standnm est. 2 accepi iterum schedulam a domino Holm, 3 Consnle de Cette, qui iterata vice misit Pisces et plantas et conchas pro serenissima Regina; si poteris hane ostendere S. Reginae, et dein dåre d:no Har. Horn, bene facis; caeterum trädas D:no ftareschallo Horn 4 propriia manibns. non possum mittere litteras K.ehleri, ob cettaa eansas, quas videbis coram. Te salutat uxor mea. Ter vive felix. Tabellarius discedit. dabam Upsalise 1751 d. 11 maj.