Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/301

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
289

289 possibile mihi est; devoro quotidie cantharum et melius me valere sentio; nec possum hos dies inträ annum revocare. Laetor quod Hasselquistiana adveniant; non debet ser. Regina sibi promittere res naturales pro pretio soluto, sed famam et imniortalitatem apud eruditos omnes, quamdiu Historia literaria perdurat et scientioe florent. 1 ex hac arbore petiit fruetus alte repositos. Non scripsi ultimo die de Jacobo Rothnian, ille enim est in Anglia, sed de ejus fratre Ludolpho Rothnian. Vellem videre antequam proficiscerer plantan floreni, qiue ostendit eum in rudimento latenteni; puto flores femineos Theligoni. Non dum floruere rami laterales Mirabilis utriusque, ut potuerim pro Te et me specimina exscindere. Vale. Upsaliae 1754 d. 12 jul ii. C. liniMMia. Quamdiu hic morabitur juvenis Holm * ; nihil aliud facit, quam describit aliorum annotationes; si potius rediret prima septembris, magis proficeret. Quaenam nova; planta in Horto Drotningholmensi ? mittås flosculum in litteris ut nomina dicam. Utanskrift odi Hgill tom på bref. 853.

numQt»» efterlemnade samlingar och manuskript, hvilka af 

dmttningen blifvit inköpta, väntades nu ankomma till Ulriksdal. Hon borde dock ej förvänta, att dessa fullt motsvarade den därför betalda summan, men hon skulle däremot bland alla bildade vinna odödligt rykte, sa länge en lärdom-historia finnes och vetenskaper blomstra. — I företalet till resebeskrifningen yttrade Linné sedan: »De många Herbarier ifrån Natolien, /Egypten, Palaestina, Cypren etc; alla de Stenar och Jordarter ifrån så många märkvärdiga ställen uti /Egypten och förlofvade Landet; de många sälsynte Fiskar utur Nil-strömmen och giftige Ormar ifrån /Egypten: de rare Insecter; de vidlöftige samlingar af Orientaliska Droguer ; Arabiska Manuscripter; /Egyptiska Mumier, etc. kunde intet annat än sätta en i största förundran».

Jörgen Tyc;e Holm, född 1716, död 1759. Kom med reseunderstöd af 

danska regeringen 1751 till Upsala för att åtnjuta Linnés undervisning, hvarefter han hemreste; återkom sedan 1751 och studerade flitigt under svårt ekonomiskt betryck, examinerades 1757 och »approberades för sin besynnerliga capacitet uti alla partibus medicin*», responderade under Linné för Prodromus flora danica och promoverades till medicine doktor. Efter hemkomsten utnämndes han 1759 till professor vid naturalie-kabinettet i Charlottenburg (Köpenhamn), men afled samma år. Linnés brefviixlinf,'. IV. 1<)