Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/308

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
296

296 Scribas de his magis prose, minus aphoristice, ut mentem capiam et historiam rei. Utanskrift och sigill som på bref. 853.

Carl Gustaf Dalberg, se bref. 91 not. 1 och 587 not. 2. Jfr ock 

nästföljande bref. Om Rolanders af honom bekostade resa till Surinam, se bref. 91 not. 1 och bref. 530 not. 2.

David Schulz (adlad von Schulzenheim), se bref. 572 not. 4; blef 1754 af 

Collegium medicum sänd till England för inhemtande af erfarenhet i den där praktiserade koppympningen. Linné ansåg honom, fastän en »juvenis probus, egregius, in Anatomicis certe solidus», vara härtill alltför ung och oerfaren samt trodde f. ö. att därutinnan föga vara att lära, som ej var redan hos oss bekant. Jfr bref. 865—67. . fncomparabili Viro DD. ABR. B.ECKIO S. pl. d. Car. Linnseus. Quod euram geras Kaehleri bene facis.

thaleri cuprei restant; postquam Academia et Dnus 

Archiater Baeck suas primum acceperint pecunias, remanent adhuc 1100 thaleri. si poteris curare ut habeat omnia bene facis, alias dicit se exspectando reliquas digerere has. tempus solutionis erit quamprimum, nescio autem nura hoc flat 1755 s. 1756, sed pecuniae certissimas sunt; hoc no vi. Utinam possem ita facile venire ac vellem; dudum ad Te advolassem, ut viderem quae fldem poene superant. laetor quod Hasselquistii mss. qua partem accessere. Nomina plantis imponam, quando adveniant, et librum, quam primum oculis usurpavi, remittam. Absolvitne noster exsiccator plantas omnes? posuisti eas suo ordine? ponas omnes dein in suo ordine ad sua genera quasque. Quid apud vos faciet D. Ihre? annOn posses ad me per aliquot dies avolare? Heri secalem introduximus in Horreum, et eripuimus pluviae, hodie procellosse. Kiära säg mig då, hwad det är för en makalös man ifrån Surinam af Swänskt blod, som både lyckan skiänkt rikedom och naturen wett, älliest så afwiga systrar. Huru wet han uphöja