Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/315

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
303

303 Dania et Hamburgi, ut vix potero omnia per integrum diem perlegere. Narrat etiam: D. Hallman 4 har rest hädan till Swerige 5 dagar för wår ankomst (3 sept.); han har här mycket godt beröm, och är förlofwad med en kiöpmans dotter, som har 120,000 plåtar i arf äfter sin far. Hesperis tristis notissima planta floribus exoletis, sed suaveolentissimis, at tantum noctu. Geranium triste iisdem gaudet floribus quoad colorem, et eodem odore, etiam tantum noctu. Cestrum itidem colore florum eodem, eodem odore fragrantissimo sed tantum noctu. Quaerebam itaque Hortulanum, num Geranium gibbosum, quod eodem colore gaudet florum, sit noctu fragrans; respondebat se non observasse. jussi adportari ollam et ingruente vespera totum conclave replebat fragrantissimo eodem odore, de die plane inodorus flos. altero die jussi etiam ollam cum Cheirantho fruticoso adportari, cujus odorem numquam observavimus et plane inodorus erat; at ingruente vespera certabat etiam hic flos cum priori eodem odore, eadem vehementia. cur itaque omnes flores nobis noti floribus exoletis sint singulari et proprio odore fragrantissimo eoque tantum noctu? 4 dixerunt physici, quod hi odores suaveolentes de die non sentiantur, cum sint tenuissimi et avolant, adeoque posui ollam per dimidium diem in umbra Camene sub campana vitrea; sed nullus odör emanavit; adeoque hi flores propria vi noctu odori, et de die plane non volatiles. cur hoc? Odateradt, men troligen skrifvet mellan den 10 och 17 September 1754-. Ulanskrift och sigill som på brcf. 853.

Magnus Lagerström, se bref. 459 not. 1. Den af honom till Linné linda 

samlingen af chinesiska naturalier, som i detta bref omtalas, lemnade materialet till den i December 1754 utgifna disputationen Chinensia Lagerströmiana med J. L. Odheljus som respondens.

  • Daniel Zacharias Hallman, född 1722, legationspredikant i Spanien 1754

slutligen domprost i Strängnäs, död 1782.

Henric Jacor Hildebrand, född 1707, hofmarskalk, död 1775. Hans 

söner: Jacob Henric, född 1742, löjtnant, stupad 1759, och Claes Henhik, född 1743, löjtnant, död 1809.

  • Johan Gustaf Hallman, se bref. 255 not. 3. Hans fästmö (se bref. 823

.not. 1) var dotter till den 1735 aflidne vinskänken i Stockholm Samuel KrCger.